Ցիրկոնիայի կերամիկայի փորձ և եզրակացություն

Եզրակացություն

Wonder Garden-ը տրամադրեց իր Zirconia կերամիկական քարթրիջը (Zirco™) և արդյունաբերության ստանդարտ մետաղական քարթրիջը գոլորշիացման տեխնոլոգիաների ջերմային հետազոտության համար:Նմուշների երկարակեցությունն ու ջերմային քայքայումն ուսումնասիրելու համար Aliovalents Material Research-ը օգտագործեց պիկնոմետրիա, ռենտգենյան դիֆրակցիա, սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակ և էներգիայի ցրման սպեկտրոսկոպիա՝ մաքուրից մինչև դեգրադացված (300 °C և 600 °C) տարբեր նմուշների վրա:Խտության նվազումը ցույց է տվել արույրի նմուշի ծավալի աճ 600 °C-ում, մինչդեռ կերամիկական նմուշը խտության որևէ էական փոփոխություն չի ցույց տվել:

Որպես մետաղական կենտրոնական սյուն օգտագործվող արույրը կարճ ժամանակում ենթարկվել է զգալի օքսիդացման՝ համեմատած կերամիկական նմուշի հետ:Կերամիկական կենտրոն-հենակետը մնաց անարատ՝ իր իոնային կապի բարձր ոչ ռեակտիվ քիմիական բնույթի պատճառով:Սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակն այնուհետև օգտագործվեց միկրոսանդղակի վրա բարձր լուծաչափով պատկերներ ստանալու համար՝ ցանկացած ֆիզիկական փոփոխություն հայտնաբերելու համար:Արույրի մակերեսը, որը կոռոզիակայուն չէր և ամբողջությամբ օքսիդացված էր:Մակերեւույթի կոշտության ակնհայտ աճը տեղի է ունեցել օքսիդացման պատճառով, որը հանդես է գալիս որպես նոր միջուկային տեղամասեր հետագա կոռոզիայի համար, ինչը խորացնում է դեգրադացիան:

Մյուս կողմից, Ցիրկոնիայի նմուշները մնում են հետևողական և կարող են օգտագործվել նույնիսկ ավելի բարձր ջերմաստիճանի կիրառման համար:Սա նշանակում է իոնային քիմիական կապի կարևորությունը ցիրկոնիում և մետաղական կապի բրասի կենտրոնական հենակետում:Նմուշների տարրական քարտեզագրումը ցույց է տվել քայքայված մետաղների նմուշներում թթվածնի ավելի բարձր պարունակություն, ինչը համապատասխանում է օքսիդների առաջացմանը:

Հավաքված տվյալները ցույց են տալիս, որ կերամիկական նմուշը շատ ավելի կայուն է այն բարձր ջերմաստիճաններում, որոնց վրա փորձարկվել են նմուշները: