Խտության չափում և սկանավորման էլեկտրոնային մանրադիտակ

Խտության չափում

Պիկնոմետրից ստացված տվյալներ խտության չափումների համար անմշակ նմուշի (բրասս և ցիրկոնիա) և քայքայված նմուշների վրա, որոնք պահվում են 300 °C և 600 °C ջերմաստիճանում:

Կերամիկական նմուշները պահպանել են խտության հետևողական չափում անաղարտ և քայքայված (300 °C և 600 °C) նմուշների համար:Նման վարքագիծը ակնկալվում է Ցիրկոնիայի կողմից՝ կապված նյութի էլեկտրավալենտային կապի հետ, որն ապահովում է դրա քիմիական և կառուցվածքային կայունությունը:

Ցիրկոնիայի վրա հիմնված նյութերը համարվում են ամենակայուն օքսիդներից մի քանիսը և նույնիսկ ապացուցվել է, որ աստիճանաբար քայքայվում են 1700 °C-ի մոտ բարձր ջերմաստիճաններում:Հետևաբար, կերամիկական կենտրոնական հենակետի օգտագործումը բարձր ջերմաստիճանի կիրառման համար կարող է խելամիտ ընտրություն լինել, թեև սինթերի կազմը

Սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակ

■ Նկար 3

Ձախ կողմում երևում են մաքուր և 600 °C մետաղական նմուշներ, իսկ աջ կողմում՝ կերամիկական անաղարտ և 600 °C ջերմաստիճան

Գծապատկեր երեքը ցույց է տալիս փայլեցված և փորագրված անաղարտ և քայքայված նմուշների բարձր լուծաչափի պատկերումը:Ինչպես երևում է, կերամիկական նմուշների դեգրադացիայի մասին որևէ ապացույց չկա (աջ կողմի պատկերներ):Նմուշներն ունեն նույն ֆիզիկական կառուցվածքը, որը ապահովում է կերամիկական նմուշի կայունությունը բարձր ջերմաստիճանում:Մյուս կողմից, մենք տեսնում ենք մակերևույթի մորֆոլոգիայի ծայրահեղ փոփոխություն քայքայված արույրի նմուշների վրա:Արույրի նմուշի մակերեսը քայքայված է՝ ցույց տալով ծանր օքսիդացում:Օքսիդային շերտի ֆիզիկական ձևավորումը, հավանաբար, նույնպես նպաստել է արույրի նմուշի խտության փոփոխությանը: